معرفی سایت پشتیبان

معرفی سایت پشتیبان

-معرفی سایت lexile :

 

با اعلام نتایج آزمون از سوی ETS به همراه CERTIFICATE ، هرزبان آموز Re نمرات خود را دریافت می کند. دراین برگه کارشناسان ETS نمره ای را تحت عنوان نمره LEXILE به شما می دهند و می توانید با وارد کردن نمره  در سایت LEXILE منابع مناسب جهت ارتقا نقاط ضعف خود را بیابید این سایت بر طبق علایق و توانایی های شخص کتب جانبی را معرفی می کند.این کتب در کنار کتابهای اصلی کار خواهد شد.