ظرفیت آزمونها

ظرفیت آزمونها

مرکز تافل زبان نگار

STN15490A

 

متقاضی محترم لطفا به ساعات برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعت برگزاری آزمون در مرکز 10 صبح و 15 عصر )

 

 تاریخ آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE

 

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

7

24

10:00

1399/06/22

12-Sep

 GRE  24 24   10:00  1399/06/24  14-Sep
 GRE 24  24  10:00  1399/06/25   15-Sep
 GRE 24  24 10:00   1399/06/27  17-Sep

TOEFL

3

24

10:00

1399/06/29

19-Sep

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/05

26-Sep

 TOEFL   24  24  15:30  1399/07/05  26-Sep
 GRE  24    24  10:00 1399/07/09   30-Sep

GRE

0

24

10:00

1399/07/12

3-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1399/07/19

10-Oct

TOEFL

0

24

15:30

1399/07/19

10-Oct

 GRE  24 24   10:00  1399/07/21  12-Oct
GRE   24 24   10:00 1399/07/24   15-Oct
 TOEFL  24 24  10:00   1399/07/26  17-Oct
TOEFL   24 24   15:30 1399/07/26    17-Oct
GRE  24   24  10:00 1399/08/01  22-Oct 
GRE   24 24  10:00  1399/08/05  26-Oct  

TOEFL

 0

24

10:00

1399/08/10

31-Oct

 GRE 0
 24  10:00  1399/08/12  2-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/08/17

7-Nov

TOEFL

0

24

15:30

1399/08/17

7-Nov

GRE

0

24

10:00

1399/08/19

9-Nov

 GRE  0  24  10:00  1399/08/21

 11-Nov

 TOEFL  24 24   15:30 1399/08/21   11-Nov
 GRE  0
 24  10:00  1399/08/22  12-Nov

TOEFL

 0

24

15:30

1399/08/24

14-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/08/25

15-Nov

TOEFL

 0

24

10:00

1399/09/01

21-Nov

 GRE   0  24  10:00  1399/09/03  23-Nov
 GRE  0   24 10:00   1399/09/06  26-Nov
GRE   0  24  10:00  1399/09/08   28-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/09

29-Nov

GRE

0

24

10:00

1399/09/11

1-Dec

 GRE 0
 24  10:00  1399/09/13  3-Dec

TOEFL

24

24

15:30

1399/09/15

5-Dec

TOEFL

24

24

10:00

1399/09/16

6-Dec

  GRE   24  24  10:00  1399/09/17  7-Dec
  GRE   24  24  10:00 1399/09/18   8-Dec
 GRE 0  24  10:00  1399/09/20  10-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/22

12-Dec

 GRE  24  24  10:00  1399/09/24  14-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/29

19-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1399/09/30

20-Dec

 GRE  24  24  10:00  1399/10/08  28-Dec
 TOEFL   24  24   10:00  1399/10/20   9-Jan
 TOEFL 0  24   15:30  1399/10/20  9-Jan
 TOEFL  24  24     10:00  1399/10/27 16-Jan 
 TOEFL  24  24     10:00  1399/11/11  30-Jan
 TOEFL  24  24      15:30 1399/11/11  30-Jan 

-