تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمون

ZABANNEGAR ENGLISH SCHOOL 

STN15490A

لطفا به ساعت برگزاری آزمون دقت نمایید.

(ساعات برگزاری آزمون در سنتر زبان نگار10صبح و 15عصر )

تاریخ آزمونهای 2019 میلادیTOEFL-GRE

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

7

24

10:00

1398/08/04

26-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/07

29-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/08

30-Oct

GRE

24

24

10:00

1398/08/09

31-Oct

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/11

02-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/13

04-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

15:00

1398/08/18

09-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/19

10-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/20

11-Nov

GRE

3

24

10:00

1398/08/21

12-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/25

16-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/08/26

17-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/27

18-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/08/29

20-Nov

GRE

0

24

10:00

1398/09/04

25-Nov

GRE

24

24

10:00

1398/09/05

26-Nov

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/10

01-Dec

TOEFL

0

24

15:00

1398/09/10

01-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/11

02-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/12

03-Dec

TOEFL

0

24

10:00

1398/09/16

07-Dec

TOEFL

14

24

15:00

1398/09/16

07-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/18

09-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/19

10-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/20

11-Dec

TOEFL

6

24

10:00

1398/09/23

14-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/24

15-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/25

16-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/27

18-Dec

GRE

24

24

10:00

1398/09/28

19-Dec

TOEFL

13

24

10:00

1398/09/30

21-Dec

 

  آزمونهای 2020 میلادیTOEFL – GRE   

نوع آزمون

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

ساعت آزمون

تاریخ آزمون (هجری شمسی)

تاریخ آزمون (میلادی)

TOEFL

23

24

10:00

1398/10/14

4-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/21

11-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/10/28

18-Jan

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/12

1-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/19

8-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/11/26

15-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/10

29-Feb

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/17

7-March

TOEFL

24

24

10:00

1398/12/24

14-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/09

28-March

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/23

11-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/01/30

18-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/07

26-April

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/21

10-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/02/27

16-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/04

24-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/10

30-May

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/24

13-Jun

TOEFL

24

24

10:00

1399/03/31

20-Jun

 

تاریخ و ظرفیت برگزاری آزمونهای آزمایشی اصلی تافل فصل پاییز

 

ظرفیت باقیمانده

ظرفیت سایت

تاریخ آزمون

(شمسی)

تاریخ آزمون

(میلادی)

موضوع آزمون

ازمایشی

14

24

1398/07/04

2019/26/sep

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

1398/07/11

2019/3/oct

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

15

24

1398/07/18

2019/10/oct

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

6

24

1398/07/25

2019/17/oct

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

12

24

1398/08/02

2019/24/oct

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

10

24

1398/08/16

2019/16/oct

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

11

24

1398/08/23

2019/14/nov

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

14

24

1398/08/30

2019/21/nov

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

13

24

1398/09/07

2019/26/nov

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

4

24

1398/09/14

2019/05/Dec

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

5

24

1398/09/21

2019/12/Dec

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

7

24

1398/09/28

2019/19/Dec

آزمون آزمایشی اصلیTOEFL

برای هماهنگی ساعت ازمون با ما تماس بگیرید.

چنانچه تاریخ دیگری برای آزمون آزمایشی مد نظرتان است با ماتماس بگیرید.